declub_schade

Collectieve aansprakelijkheidsverzekering

De KNHB heeft een collectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor alle hockeyverenigingen in Nederland.

1.   Wat is het?
Het zal maar gebeuren dat uw vereniging aansprakelijk wordt gesteld door een lid dat letsel oploopt als gevolg van bijvoorbeeld slecht onderhouden hockeyvelden. Of een lid krijgt een voedselvergiftiging door onvoldoende toezicht in het clubhuis. Ook kan een lid letsel oplopen door foute aanwijzingen van de in dienst zijnde trainer. Zo zijn er veel risicovolle situaties denkbaar, die tot aansprakelijkheid kunnen leiden.

2.   Voor wie?
Het is van belang dat alle personen die voor de vereniging activiteiten verrichten onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering vallen, zoals:
·         de vereniging als zodanig;
·         bestuursleden;
·         leden;
·         personeel (trainer, onderhoudsman, clubhuisbeheerder); vrijwilligers die activiteiten verrichten voor de vereniging
De KNHB heeft voor bovenstaande personen een collectieve aansprakelijkheidsverzekering van Interpolis afgesloten. 

3.   Schade melden
online schade melden voor snelle behandeling door het speciale team
- telefonisch schade melden 013-5801234 
        > vervolgens keuze 3 (bedrijfsverzekeringen)
        > dan keuze 5 (aansprakelijkheid- en ongevallenverzekeringen). 
        > Houd hierbij altijd het polisnummer 00147054096 bij de hand. 

4.  Dekking
Het overzicht van de dekking van deze verzekering vindt u in de bijlage.