declub_bestuur

Onderwerp:   HCD bestuursbericht
Datum:           31 augustus september 2017

Beste trainers en coaches.

Namens het bestuur wil ik je alvast bedanken voor het trainen en/of coachen van een team. Uiteraard zijn we heel blij met jou als trainer/coach. 

Voor de een is het gesneden koek, voor de ander is het de eerste keer. 

Met deze mail wil ik jullie informeren en wijzen op de gedragregels die gelden binnen HCD.

HCD wil n√°tuurlijk een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met hockey.

Om dit te waarborgen werkt HCD conform de regels zoals opgesteld door de KNHB en NOC *NSF.

Op de website van HCD, onder de sectieVeilige Sportomgeving, is informatie te vinden over de gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie, verantwoordelijkheid van een begeleider, vertrouwenscontact persoon, sociale media en VOG /VOT.

Wat word er van je verwacht?

  1. Er wordt van elke trainer/coach verwacht dat hij/zij zich op de hoogte stelt van de regels zoals beschreven. Daarnaast dient hij/zij, mits ouder als 16 jaar, eenVOG(Verklaring Omtrent Gedrag) te overleggen. Sommige trainers hebben al een VOG aangeleverd, anderen nog niet. Degene waarvan ik nog geen VOG heb ontvangen krijgen binnenkort via de mail een uitnodiging om deze (kosteloos) aan te vragen.
  2. Tevens dient elke trainer/coach, indien niet lid van de KNHB, eenVOT(Verklaring onderwerping Tuchtrecht) te ondertekenen. Dit vereiste is ingesteld door de KNHB. Bijgesloten het VOT formulier. Graag ontvang ik een getekend exemplaar terug via de mail of hard copy op adres Julianastraat 1 te Druten.


Er zijn ook situaties waar je als trainer/coach niet helemaal uitkomt. Heb je vragen over de manier van omgaan met de kinderen binnen jouw team, met de ouders of andere personen binnen de hockeyclub, dan kun je hulp zoeken bij de vertrouwens contact persoon (VCP).

Hockeyclub Druten heeft hiervoor Ludmilla van de Wijdeven aangesteld. Op de website is additionele informatie beschikbaar waaronder de contactgegevens van de VCP van Hockey club Wijchen en de VCP van het NOC/ NSF.

Mocht je als trainer/coach op zoek zijn naar extra handvatten dan is er op de website van de KNHB veel informatie te vinden. Goed voorbeeld is het coachbijdehandje voor JJ, C/D en A/B.

Ik wil jullie zeker adviseren hier eens naar te kijken.

Binnenkort worden er nog trainer/ coach info avonden gepland. Uitnodiging volgt vanuit bestuur en de TC samen.

Nogmaals bedankt dat je de taak van trainer/coach op je wilt nemen. Wij wensen jou en je team heel veel hockeyplezier dit seizoen!

 

Met vriendelijke groet,

Edwin Meijer.

Secretaris Hockeyclub Druten.
 
Archief: