declub_arbitrage

Spelreglementen 2017-2018
Middels deze KNHB link verwijzen wij naar de spelreglementen 2017-2018, de spelregels Jongste Jeugd en de hockeyregels in een notendop.
 
Uitgangspunten 
Fluiten moet dermate leuk zijn dat het niet (meer) als een verplichting gezien wordt maar als
een vanzelfsprekend onderdeel van het spel en het lidmaatschap van de vereniging:
 
* De wedstrijden moeten begeleid worden door spelbegeleiders en scheidsrechters
 die passen bij het niveau van de betrokken teams;
 

* Een structurele aanpak moet leiden tot continuïteit in het scheidsrechtersbestand;

 
* De vereniging moet kunnen voldoen aan de verplichtingen die zij op het terrein
van de arbitrage heeft richting de KNHB.
 
Ambitie
Het continueren en verder professionaliseren van de arbitrage binnen HCD.
Spelbegeleiders en scheidsrechters opleiden, verder ontwikkelen en naar een hoger
niveau brengen. Fluitplezier en fair play zijn hierbij de kernwaarden.

Afspraken Arbitrage in het kort

Alle actieve leden van 13 jaar worden opgeleid tot spelbegeleider en dienen binnen vier maanden na het bereiken van deze leeftijd inzetbaar te zijn.

Alle actieve leden vanaf 14 jaar dienen binnen zes maanden na het bereiken van deze leeftijd in het bezit van een C kaart te zijn.

Commissieleden en trimhockeyers zijn vrijgesteld van de verplichting tot fluiten.

Indien je wordt ingepland als scheidsrechter voor een wedstrijd is het de bedoeling dat je aanwezig bent of zelf voor vervanging zorgt.Indien je niet voor vervanging staan hier sancties op (zie VAP).

 
VAP
Het door het bestuur vastgestelde Vereniging Arbitrage Plan (VAP) is te raadplegen
en/of te downloaden via onderstaande link: