declub_alv

Notulen extra ALV maart 2018
Selecteer hier de notulen.

Notulen 6 maart 2018
Selecteer hier de notulen.

Notulen extra ALV 8 maart 2017
Selecteer hier de notulen

Notulen extra ALV 27 september 2016
Selecteer hier de notulen

ALV 4 maart 2016
Selecteer hier de notulen

ALV 4 februari 2015
Selecteer hier de notulen

ALV 27 januari 2014
Selecteer hier de notulen.
 
Bijzondere ALV 28 augustus 2013
In de bijzondere algemene ledenvergadering van 28 augustus 2013 is Angelique de Rond afgetreden als bestuurslid. Wij bedanken Angelique hartelijk voor haar inspanningen als bestuurslid en penningmeester.
Alex van Dijk is in deze bijzondere algemene ledenvergadering unaniem benoemd als nieuw bestuurslid en penningmeester. Ester Timmers hebben wij bereid gevonden de administratieve taken van de commissie Financiƫle Zaken op zich te nemen met ingang van 1 september.
 
Tijdens deze bijzondere algemene ledenvergadering zijn tevens unaniem de volgende statutenwijzigingen aangenomen:
- aanpassing financieel boekjaar naar 1 januari t/m 31 december
- stemrecht leden vanaf 16 jaar
- stemrecht wettelijke vertegenwoordiger van leden < 16 jaar