jongstejeugd_tcjeugd


LEEFSTIJDCATEGORIEËN JONGSTE JEUGD


Leeftijd

Basisschool

F jeugd (3-tal)

6 + 7 jaar

groep 3 + 4

E jeugd (6 of 8-tal)

8 + 9 jaar

groep 5 + 6

D jeugd (8 tal)

10 +11 jaar

groep 7


TECHNISCHE COMMISSIE JONGSTE JEUGD

De organisatie rondom trainingen en teamindeling van de jongste jeugd ligt in handen van de Technische Commissie jongste jeugd. Wilt u ons iets vragen of heeft u een opmerking stuur ons dan een mail: [email protected].

De technische commissie jongste jeugd bestaat op dit moment uit de volgende leden:

Linda van Elk, coördinator meisjes 8E en 6E

Marieke van Dreumel, coördinator meisjes F en trainingsteam(s)

Pim Lamers, coördinator jongens

Rein Scheenstra, trainingscoördinator JJ
NOG GEEN LID MAAR ZIN IN HOCKEY?


Inschrijven als lid van HCD kan via [ Lid worden ]. Natuurlijk kunt u ook eerst informatie opvragen bij [email protected] of [email protected] U wordt vervolgens geïnformeerd of er plaats is in een (trainings)team. Er kan sprake zijn van een wachtlijst. Na plaatsing wordt er gestart met trainen. Gedurende de eerste 4 trainingsweken is het nog mogelijk om af te zien van lidmaatschap door middel van een bericht naar [email protected].

Nieuwe leden starten als trainingslid en gaan pas competitie spelen nadat er een aantal basisvaardigheden zijn aangeleerd. 

Per jaar zijn er 3 instroom momenten voor nieuwe leden.


AFMELDINGEN EN AFGELASTINGEN


Afmelden voor een training kan per mail bij de trainer.
Afmelden voor een wedstrijd moet tijdig gebeuren bij de coach.

Afgelastingen: hockey wordt op kunstgras gespeeld en zal daarom bijna nooit afgelast worden. Alleen als de weersomstandigheden heel bar zijn (storm, onweer, sneeuw, vorst) wordt er niet gespeeld. Afgelastingen worden altijd via de website bekend gemaakt. Dus bij twijfel altijd de website raadplegen!


TRAININGEN EN COMPETITIE JONGSTE JEUGD

Er wordt 1 keer per week getraind. Competitie wordt er gespeeld op zaterdag. Per jaar zijn er drie competitie perioden. Van half december tot half februari is er een winterstop. Tijdens de trainingen wordt er vooral gewerkt aan technische vaardigheden. Tijdens de competitiewedstrijden wordt er wedstrijdervaring opgedaan en tactiek geleerd. Wedstrijden worden begeleid door ouders. Zij vervullen de taak van coach en spelbegeleider.

Bij de trainingen en wedstrijden zijn scheenbeschermers en een bitje verplicht. Zodra er KNHB-competitie (vanaf de E-jeugd) wordt gespeeld is ook een clubtenue verplicht (oranje shirt en sokken, donkerblauwe rok/broek)

De wekelijkse informatie over te spelen wedstrijden, wedstrijdtijden en rijschema is te vinden onder wedstrijdschema. Informatie over het team, coach en trainer inclusief e-mail adressen en telefoonnummers zijn per team beschikbaar nadat er is ingelogd. Ook de telefoonnummers van coaches van andere teams zijn daar te vinden. (Tip: gebruik de LISA app)

VRIJWILLGERSBELEID HCD


Als uw zoon of dochter gaat hockeyen wordt er van de ouders ook iets verwacht. Wat precies? Dat kunt u o.a. lezen bij vrijwilligersbeleid. Elk jaar aan het begin van het hockeyseizoen wordt er door de TC jongste jeugd tijdens een informatieavond of schriftelijk per mail uitleg gegeven over deze taken en bijvoorbeeld de spelregels en hockeyterminologie van het 3-tal, 6-tal en 8-tal hockey. 


Antwoorden op veelgestelde vragen

 • Nieuwe leden starten als trainingslid en gaan pas competitie spelen nadat er een aantal basisvaardigheden zijn aangeleerd en geplaatst zijn in een competitieteam.
 • Er wordt 1 keer per week getraind. De F en E-jeugd traint op woensdag van 16.30 uur tot 17.30 uur en de E8 jeugd traint op woensdag van 17.30 uur tot 18.30 uur. Dit geldt voor het seizoen 2020-2021

 • Gedurende de eerste 4 trainingsweken is het nog mogelijk om af te zien van lidmaatschap door middel van een bericht naar [email protected].
 • De trainers van de F en E6/E8 jeugd zijn (meestal) eigen oudere jeugd leden en ouders die tactische en technische oefeningen uitvoeren in opdracht van een volwassen coördinator
 • Tijdens de trainingen wordt er vooral gewerkt aan technische vaardigheden.
 • Tijdens de competitiewedstrijden wordt er wedstrijdervaring opgedaan en tactiek geleerd. Hier is een belangrijke taak weggelegd voor de coach. Dit is een ouder van een van de kinderen uit het team.
 • Bij de F/E6/E8 jeugd wordt de spelleiding (scheidsrechter) tijdens de competitiewedstrijden verzorgd door de ouders van het team. 
 • Bij de trainingen en wedstrijden zijn scheenbeschermers en een bitje verplicht.
 • Zodra er KNHB-competitie (vanaf de E-jeugd) wordt gespeeld is tijdens de wedstrijden het clubtenue verplicht(oranje shirt en sokken, donkerblauwe rok/broek)
 • Als uw zoon of dochter gaat hockeyen wordt er van de ouders ook iets verwacht. Onze club kan alleen functioneren door de inzet van vele vrijwilligers. Van elk lid en hun ouders wordt er daarom een bijdrage verwacht. Het vrijwilligersbeleid wordt op de site www.hockeyclubdruten.nl beschreven onder de link De club>vrijwilligers.
 • Elk jaar aan het begin van het hockeyseizoen wordt er door de TC jongste jeugd tijdens een informatieochtend, -avond of schriftelijk per mail uitleg gegeven over taken van ouders en ook bijvoorbeeld de spelregels en hockeyterminologie van het 3-tal, 6-tal en 8-tal hockey. 
 • Alle competitieteams spelen competitie op zaterdag. Per jaar zijn er drie competitie perioden. Van ca. half december tot half februari is er een winterstop.
 • Per jaar zijn er 3 instroom momenten. Bij aanmelding voor 1 september volgt gelijk plaatsing in een trainingsteam, bij aanmelding na 1 september, maar voor 1 december volgt plaatsing in een trainingsteam na de herfstvakantie in oktober. Bij aanmelding na 1 december volgt plaatsing in een trainingsteam na de winterstop in maart.Documenten: