Social media
Agenda
22-8    Openingsdag watervelden
 
Hele agenda
Contact
Hockey Club Druten
De Gelenberg 10
6654 AZ Druten

06 232 161 98 (Telefonisch alleen bereikbaar op wedstrijddagen (za/zo) gedurende de openingstijden van het clubhuis).

Voor verdere informatie kunt u de website raadplegen of contact opnemen per mail via [email protected]

Postbus 127 6650 AC Druten
Zoeken
Veelgstelde vragen
Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
 FAQ's (20)

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

FAQ's
De overtreding is buiten de cirkel, maar binnen het 23 metergebied. Waarom een strafcorner? 
Artikel 12.3 van het Reglement Veldhockey 2014: Voor een opzettelijke overtreding van een verdediger buiten zijn cirkel maar binnen het 23 metergebied dient een strafcorner te worden toegekend.  
Een strafcorner wordt aangespeeld. De aanvaller neemt de bal aan voordat de bal uit de cirkel wordt gespeeld en slaat op doel. Wat moet de scheidsrechter doen?  
let op artikel 13.3j daar staat letterlijk dat er niet gescoord kan worden voordat de bal buiten de cirkel is geweest. In artikel 13.3m staat ook nog dat de regels voor het nemen van een strafcorner niet langer van toepassing zijn als de bal na het aangeven van de strafcorner meer dan 5 m buiten de cirkel komt.  
Een teambegeleider krijgt een gele kaart van de scheidsrechter en moet dus buiten de omheining gaat staan. Wat zijn de consequenties? 
Artikel 14.6a (en verder): Deze straf is voor minimaal 10 minuten (dus niet korter). De tijd wordt stilgezet voor het opleggen van de straf (b). De begeleider moet buiten de omheining wachten en mag niet coachen (e). Gedurende de straftijd speelt zijn team verplicht met een speler minder; de aanvoerder mag de speler aanwijzend die op de bank verplicht moet plaatsnemen (f). Als de aanvoerder geen speler aanwijst moet hij zelf plaatsnemen op de bank. N.B.: Er is geen vrijheid in keuze voor de arbiter in deze.  
Er wordt een strafbal gegeven, de doelverdediger stopt de bal en daarna speelt hij de bal nog over de achterlijn met de klomp voor de zekerheid. Wat dient te worden gegeven? 

Gewoon een uitslag.

Een strafbal wordt toegekend, de tijd dient dan stil gezet te worden zie 13.8a

De aanvaller mag de bal een keer spelen, let op niet met een sleepbal, alleen push flick of scoop. art 13.8j en k.

De aanvaller mag de doelverdediger daarna niet naderen. 13.8k

De strafbal is ten einde als of een doelpunt is gemaakt of de bal is gestopt.art 13.9.

Ook als de bal vast komt te zitten in de uitrusting van de doelverdediger is de bal ook gestopt. Daarna wordt tijd weer ingesteld en als de doelverdediger de bal heeft gestopt wordt de bal dus gewoon uitgenomen.


 
Fluiten in de cirkel van je collega? 
Iets wat bij ons op de vereniging vaak niet goed gaat is het fluiten in de cirkel van je collega. De regel is simpel: je mag niet fluiten in de cirkel van je collega, je mag zelfs geen aanwijzing geven tenzij je collega er om vraagt. Verstandig is wel om op je collega te letten, mocht er commotie ontstaan over de beslissing dan kan je om hulp verzoeken door naar je collega scheisds te kijken. Dan pas mag je collega iets aangeven, eerder niet!


 
Gewijzigde regelgeving per 1 augustus 2015 
De briefing staat ook op de knhb website.
wat zijn in het kort de belangrijkste wijzigingen:

Hengelen mag maar alleen bij senioren dus niet bij jeugdwedstrijden, als eea    gevaarlijk lijkt of is wel affluiten.dus bij duel om bal affluiten.
Bij schot op doel mag ook bij jeugd de bal hoog worden gestopt.

De lange corner wordt op 23 m lijn genomen.let op op!
De bal magdus nog steeds niet direct in circel worden gespeeld.De 5 m regel blijft van toepassing omdat de lijn meeteld voor het 23m gebied.
aangeven van lange corner blijft gelijk dwz wijzen naar hoekvlag.

mondbescherming is nu verplicht en onderdeel vd uitrusting.Dus een speler moet het veld uit als hij zijn bit niet in heeft.

Groene kaart betekent nu 2 minuten tijdstraf behalve voor de coach!
De coach mag gewoon op de bank blijven zitten  en er hoeft dus ook geen speler uit.
Let op , dit staat niet in de briefing voor clubscheidsrechters vermeld!!!

De strafsanctie om de bal 10 m verder te mogen nemen is vervallen

De lange corner mag nu met een selfpass worden genomen evenals vrije slag, beginslag, in/uitslag .
Dus alleen strafcorner, strafbal en bully niet!!

Gele kaart is in principe 5 minuten tenzij de overtreding fors en fysiek is op het lichaam gericht.
Hengelen zonder gevaar is dus 5 minuten en niet 10 meer!

De moeilijkste wijziging is de overtreding binnen 5 m van de circel.
De bal wordt nu genomen op de plaats van de overtreding.
De verdedigers die in de circel gaan staan of staan mogen net binnen de circel blijven staan.Dit is dus binnen 5 m
Het is dus mogelijk dat ls een bal op 30cm van de circel wordt genomen een tegenstander ongeveer met zn neus er opstaat.40/50 cm.
Deze verdedigers mogen binnen de circel meelopen, niets doen, totdat de bal 5 m heeft afgelegd of door een tweede speler is geraakt niets doen behalve in de weg lopen .Dus niet niet de bal spelen of een poging doen de bal te spelen.
Als dit toch gebeurd is het een strafcorner voor de aanvallende partij.
Opzettelijke overtreding in 23 m gebied!!

Als er nog vragen zijn over de regels mail ze naar mijn prive email [email protected]

 
Het is allang tijd, er is een strafcorner gegeven, ze moeten affluiten! 
Artikel 13.4 Reglement Veldhockey 2014: De wedstrijdtijd wordt voor de pauze en voor het einde van de wedstrijd verlengd om een dan toegekende strafcorner en iedere daaruit voortkomende strafcorner of strafbal te kunnen uitspelen.  
Hoe moet je een strafcorner nemen? 

Een strafcorner mag door de aangever genomen met een slag of push zonder met opzet omhoog te spelen.art 13.3 b.

Een sleeppush is een push, de regels zijn hierin volstrekt duidelijk. Je moet echter binnen speelafstand van de bal staan, een stap dus feitelijk. Normaliter moet je bij een goed uitgevoerde sleeppush meer stappen nemen.

 
hoe wissel je een doelman? 
Je hebt twee soorten Doelverdediger (met beschermende kleding); Veldspeler met de rechten van een doelverdediger; als een veldspeler met rechten van doelverdediger wordt vervangen door blessure of gele of rode kaart door een andere speler bij een strafcorner mag dit alleen met dezelfde beschermende uitrusting. Wel is hij /zij verplicht hoofdbescherming te gaan dragen.dit is nl voor doelverdediger verplicht bij strafcorner en strafbal.wisselen van spelers is bij toekennen strafcorner alleen dus voor de doelman toegestaan bij blessure,gele of rode kaart van de doelman Voor het wisselen van een doelverdediger wordt de tijd, kort, stilgezet. De wissel vindt plaats nabij het doel en dus niet 3m van de middenlijn zoals bij veldspelers, de wedstrijd wordt kort stilgezet dus complete wisseling van beschermende kleding is geen reden om de tijd langer te stoppen,dus spel opnieuw starten  
Hoe zit het bij het aangeven van een strafcorner, mag een speler in 2 keer aangeven? 
als de aangever de bal een keer geraakt heeft mag de aangever de bal niet meer raken,deze regel is zeer duidelijk verwoord in art 13.3i.deaangever mag die bal niet meer aanraken of binnen speelafstand benaderen totdat deze door een andere speler is gespeeld.  
Hoe zit het met de vrije slag binnen 23 metergebied? 
De bal moet na 5 meter nogmaals geraakt worden voordat de bal de cirkel ingespeeld mag worden, maw als iemand de bal 4 m speelt en de bal daarna door een speler wordt geraakt (tegenstander of medespeler dat maakt niet uit) en de bal zodoende in de cirkel komt dient te worden afgefloten. Dit is ook bij de zgn selfpass, je moet de bal dan na 5m nogmaals raken alvorens de cirkel in te spelen. Dit zal aankomend seizoen dus nog vaak fout gaan!!!!!!!!!!!  
Mag de bal met een forehandslag hoog worden geslagen? 
Artikel 9.8 Reglement Veldhockey 2014: Spelers mogen de bal niet opzettelijk met één slag van de grond omhoog spelen, behalve bij een schot op het doel. De kernboodschap is hier: met opzet bij een slag, behalve op het doel. Een slag zonder opzet zonder gevaar mag dus!! Een slag hoog op het doel dus ook. Flick of scoop zonder gevaar mag altijd.  
Mag een doelverdediger in hetzelfde kleur shirt spelen als veldspelers? 
Nee, art 4.3 geeft aan dat het shirt over de beschermende uitrusting
moet worden gedragen en duidelijk moet afwijken van de kleur van beide teams. 
Speelgerechtigheid Junioren 
http://www.hockeyclubdruten.nl/files/library/arbitrage%20regels/speelgerechtigdheid%20junioren%202015-2016%20(v20082015).pdf  
Speelgerechtigheid Senioren  
http://www.hockeyclubdruten.nl/files/library/arbitrage%20regels/speelgerechtigdheid%20senioren%202015-2016%20(v20082015).pdf  
strafcorner?  
: De bal moet, wil er gescoord worden, buiten de cirkel zijn geweest.art 13.3j. Het schot op doel mag met slag, push, scoop of flick. Middels slag mag niet te hoog, bal moet op weg zijn naar hoogte achterplank art 13.3k. De regels verbieden niet dat een ander de bal middels stoppen via stick of afschuiven klaarlegt voor een medespeler die op doel schiet. Er wordt letterlijk gezegd " er kan niet gescoord worden voordat de bal buiten de cirkel is geweest", dit houdt niet in dat er afgefloten moet worden als de bal wordt geslagen voordat de bal buiten de cirkel is geweest, sterker nog er mag niet worden afgefloten!!! Als de bal in het doel gaat is het gewoon geen doelpunt. Door het spelen kunnen andere situaties ontstaan, bijvoorbeeld een verdediger speelt de bal opzettelijk over de achterlijn, sanctie is opniet strafcorner etc. het spel gaat door, de bal moet buiten de cirkel zijn geweest alvorens er kan worden gescoord. De strafcornersituatie is voorbij als de bal 5 meter buiten de cirkel is geweest, buiten de andere regel vermeld als in art. 13.5 a, b en d ™ g.  
Tot welk moment vallen spelers en begeleiders onder het gezag van de scheidsrechter? 
tm de wedstrijd konform art 2.6,dus ook in pauze volgens reglement veldhockey art2.6.nade wedstrijd is feitelijk alleen het reglement ongewenst gedrag van toepassing helaas.  
voor welk deel van het speelveld zijn scheidsrechters verantwoordelijk? 
Art 11.3 zegt dat de scheidsrechter op zijn helft als enige verantwoordelijk is voor beslissingen over vrije slagen in de cirkel,strafcorners,strafballen en doelpunten. Art 11.2 zegt dat scheidsrechters als eerste verantwoordelijk zijn voor beslissingen op zijn helft van het speelveld. Concreet houdt dit in dus dat discussie over 23 m lijn niet bestaat, het is cirkel of niet. De scheidsrechter wiens cirkel het is bepaald,zijn collega kan aangeven ic adviseren en meer niet. Een scheidsrechter mag tot cirkel fluiten op helft van collega, zijn collega is alleen als eerste verantwoordelijk. In de praktijk ondersteunen scheidsrechters elkaar door ander looplijnen te hanteren en daardoor vanuit ander gezichtspunt het spel te beoordelen. Bij bijvoorbeeld een strafcorner is het vaak het beste dat de verantwoordelijke scheidsrechter zich op /bij de achterlijn opstelt en zijn collega diagonaal, in het veld, op het doel. Vanuit een ander gezichtsuitgangspunt kan men het beste ondersteunen. Vaak fluit de scheidsrechter die dan iets ziet, puur formeel moet hij enkel eea aangeven aan zijn collega, echter als de verantwoordelijke scheidsrechter kan hij dit gewoon overnemen en daardoor het besluit ahw legaliseren.  
Vrije slag 
Vraag: Als ik als aanvaller een vrije slag mag nemen op 30 cm van de cirkel, moet de bal dan nog steeds eerst 5 m afleggen voordat ik de bal de cirkel in speel?
Antwoord: Ja, tenzij een andere speler van het aanvallende  team de bal heeft geraakt.
De spelers die in de circel stonden mogen zelfs niet eerder de circel verlaten.
Spelers die bij het nemen van de vrije slag op meer dan 5 m stonden mogen wel vrij bewegen en de cirkel verlaten.Dit is de standaard regel feitelijk zoals die was en is wel moeilijk te zien voor scheidsrechters.

De bestaande regel over de 5 m is dat als een 2e speler de bal raakt eenieder daarna de bal de cirkel in mag spelen ook al heeft de bal geen 5m afgelegd.Deze regel blijft van toepassing.Op het moment dat een 2e speler de bal raakt mogen de verdedigers binnen 5m staand in de cirkel ingrijpen zoals net vermeld 
Wanneer mag uit een strafcorner hoog op doel worden geslagen? 
Na de eerste slag, push of scoop maar ook als de bal 5m uit de cirkel is geweest dan is nl de strafcornersituatie ten einde. De eerste slag op doel mag nooit hoog, moet althans op de achterplank (kunnen ) eindigen. 
Hoofdsponsor
Sponsoren

Verslagen
Nog geen verslagen.